شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
روانشناسي تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1217246

آزمون های روانشناختی 1 جدید

2

1222063

آسيب شناسي اجتماعي

3

1217061

آسيب شناسي رواني 2

4

1217060

آسيب شناسي رواني1

5

1217250

آسیب شناسی اجتماعی جدید

6

1217240

آسیب شناسی روانی 2 جدید

7

1217243

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان جدید

8

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

9

1217219

آشنایی با فلسفخ اسلامی جدید

10

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

11

1117005

آمار استنباطي

12

1217272

آمار استنباطی جدید

13

1117004

آمار توصيفي

14

1217211

آمار توصیفی

15

1217249

آموزه های روانشناختی در حدیث جدید

16

1217222

آموزه های روانشناختی در قران جدید

17

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

18

1217223

احساس و ادراک جدید

19

1217035

اختلالات يادگيري

20

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

21

1217037

ارزشیابی شخصیت

22

1217231

اسیب شناسی روانی 1 جدید

23

1211005

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده

24

1217023

اعتياد سبب شناسي و درمان آن

25

1233030

اندیشه اسلامی 1

26

1233031

اندیشه اسلامی2

27

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

28

1217209

انسان از دیدگاه اسلام جدید

29

1220001

انسان شناسي در اسلام

30

1220434

انقلاب اسلامی ایران

31

1217057

انگيزش و هيجان

32

1217252

انگیزش و هیجاتن جدید

33

1217185

بهداشت رواني

34

1217244

بهداشت روانی جدید

35

1217262

پویایی گروه جدید

36

1217018

تاريخچه و مكاتب روانشناسي

37

1217213

تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن جدید

38

1215427

تربیت بدنی

39

1215152

تربیت بدنی 1

40

1215153

تربیت بدنی2

41

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

42

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

43

1217062

تفكر و زبان

44

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

45

1233043

دانش خانواده و جمعیت

46

1217241

روالنشناسی افراد با نیازهای خاص2 جدید

47

1211367

روان سنجي

48

1217230

روانتشناسی سیاسی جدید

49

1217224

روانسنجی جدید

50

1217105

روانشناسي اجتماعي

51

1217225

روانشناسي اجتماعي جدید

52

1217020

روانشناسي احساس و ادراك

53

1217041

روانشناسي بازي

54

1217052

روانشناسي پويايي گروه

55

1217025

روانشناسي تجربي

56

1211365

روانشناسي تربيتي

57

1217181

روانشناسي جنايي

58

1217046

روانشناسي رشد1

59

1211407

روانشناسي شخصيت

60

1217056

روانشناسي عمومي1

61

1217006

روانشناسي عمومي2

62

1217066

روانشناسي فيزيولوژيك

63

1217022

روانشناسي مديريت

64

1217187

روانشناسي مرضي كودك

65

1217021

روانشناسي مشاوره و راهنمايي

66

1217184

روانشناسي هوش و سنجش آن

67

1217051

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

68

1217186

روانشناسي يادگيري

69

1217225

روانشناسی اجتماعی جدید

70

1217233

روانشناسی اجتماعی کاربردی جدید

71

1217218

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جدید

72

1217064

روانشناسی اعتیاد

73

1217248

روانشناسی اعتیاد جدید

74

1217235

روانشناسی افراد با نیاز های خاص1 جدید

75

1217239

روانشناسی تجربی جدید

76

1217216

روانشناسی تحولی 1 جدید

77

1217226

روانشناسی تحولی 2 جدید

78

1217236

روانشناسی تربیتی جدید

79

1217251

روانشناسی خانواده جدید

80

1217227

روانشناسی دین جدید

81

1217042

روانشناسی رشد2

82

1217258

روانشناسی سلامت جدید

83

1217238

روانشناسی شخصیت جدید

84

1217234

روانشناسی شناختی جدید

85

1217220

روانشناسی صنعتی سازمانی جدید

86

1217229

روانشناسی فیزیولوژی جدید

87

1217221

روانشناسی یادگیری جدید

88

1217011

روش تحقيق در روانشناسي

89

1217254

روش تحقیق کمی وکیفی جدید

90

1211007

روشها و فنون تدريس

91

1217053

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

92

1212021

زبان تخصصي روانشناسي 2

93

1212256

زبان خارجه

94

1217261

شیوه های اصلاح و تعییر رفتنار جدید

95

1217012

علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

96

1217245

علوم اعصاب شناختی جدید

97

1213210

فارسی عمومی

98

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

99

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

100

1211411

فلسفه اخلاق

101

1217228

فلسفه علم روانشناسی جدید

102

1217263

فناوری اطلاعات در روانشناسی جدید

103

1217215

فيزيولوژي اعصاب و غدد جدید

104

1112002

فيزيولوژي عمومي اعصاب و غدد

105

1211004

كاربرد آزمونهاي رواني

106

1217182

كاربرد كامپيوتر براي روانشناسي

107

1211009

كليات فلسفه

108

1217208

مباحث اساسی در روانشناسی 1 جدید

109

1217212

مباحث اساسی در روانشناسی 2 جدید

110

1222062

مباني جامعه شناسي

111

1217210

مباني جامعه شناسي جدید

112

1217055

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

113

1217247

مبانی مشاوره و راهنمایی جدید

114

1212018

متون روانشناسي به زبان خارجه1

115

1217232

متون روانشناسی 1 جدید

116

1217255

متون روانشناسی 2 جدید

117

1217049

متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتی

118

1217260

مشاوره شغلی و حرفه ای جدید

119

1217214

معرفت شناسی

120

1217044

مقدمات روانشناسي سلامت

121

1211366

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

122

1217038

مقدمات نوروپسيكولوژي

123

1217259

نطریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی جدید

124

1217067

نظريه مشاوره و روان درماني

125

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: