شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
روانشناسي عمومي سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1222063

آسيب شناسي اجتماعي

2

1217029

آسيب شناسي رواني 2

3

1217017

آسيب شناسي رواني1

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1117005

آمار استنباطي

7

1117004

آمار توصيفي

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1217035

اختلالات يادگيري

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1217039

ارزشيابي شخصيت

12

1217023

اعتياد سبب شناسي و درمان آن

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220001

انسان شناسي در اسلام

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1217027

انگيزش و هيجان

19

1217030

بهداشت رواني

20

1217018

تاريخچه و مكاتب روانشناسي

21

1215427

تربیت بدنی

22

1215152

تربیت بدنی 1

23

1215153

تربیت بدنی2

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1217033

تفكر و زبان

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233043

دانش خانواده و جمعیت

29

1217015

روانسنجي

30

1217009

روانشناسي اجتماعي

31

1217020

روانشناسي احساس و ادراك

32

1217041

روانشناسي بازي

33

1217019

روانشناسي پويايي گروه

34

1217025

روانشناسي تجربي

35

1217008

روانشناسي تربيتي

36

1217036

روانشناسي جنايي

37

1217007

روانشناسي رشد1

38

1217042

روانشناسي رشد2

39

1217005

روانشناسي عمومي1

40

1217006

روانشناسي عمومي2

41

1217013

روانشناسي فيزيولوژيك

42

1217028

روانشناسي كودكان استثنايي

43

1217022

روانشناسي مديريت

44

1217026

روانشناسي مرضي كودك

45

1217021

روانشناسي مشاوره و راهنمايي

46

1217024

روانشناسي هوش و سنجش آن

47

1217031

روانشناسي يادگيري نظريه و مفاهيم

48

1217011

روش تحقيق در روانشناسي

49

1212256

زبان خارجه

50

1217014

شخصيت نظريه ها و مفاهيم

51

1217012

علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

52

1213210

فارسی عمومی

53

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

54

1211411

فلسفه اخلاق

55

1112001

فيزيولوژي عمومي اعصاب و غدد

56

1115006

كامپيوتر كاربردي براي دانشجويان روانشناسي

57

1217043

كليات فلسفه

58

1222062

مباني جامعه شناسي

59

1212019

متون روانشناس به زبان خارجه2

60

1212018

متون روانشناسي به زبان خارجه1

61

1217044

مقدمات روانشناسي سلامت

62

1217038

مقدمات نوروپسيكولوژي

63

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: