شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
روانشناسی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1222063

آسیب شناسی اجتماعی

2

1217061

آسیب شناسی روانی 2

3

1217060

آسیب شناسی روانی1

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1117005

آمار استنباطی

7

1117004

آمار توصیفی

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1217035

اختلالات یادگیری

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1217037

ارزشیابی شخصیت

12

1211005

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

13

1217023

اعتیاد سبب شناسی و درمان آن

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220001

انسان شناسی در اسلام

18

1220434

انقلاب اسلامی ایران

19

1217057

انگیزش و هیجان

20

1217185

بهداشت روانی

21

1217018

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

22

1215427

تربیت بدنی

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی2

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1217062

تفکر و زبان

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1233043

دانش خانواده و جمعیت

30

1211367

روان سنجی

31

1217105

روانشناسی اجتماعی

32

1217020

روانشناسی احساس و ادراک

33

1217064

روانشناسی اعتیاد

34

1217041

روانشناسی بازی

35

1217052

روانشناسی پویایی گروه

36

1217025

روانشناسی تجربی

37

1211365

روانشناسی تربیتی

38

1217181

روانشناسی جنایی

39

1217046

روانشناسی رشد1

40

1217042

روانشناسی رشد2

41

1211407

روانشناسی شخصیت

42

1217056

روانشناسی عمومی1

43

1217006

روانشناسی عمومی2

44

1217066

روانشناسی فیزیولوژیک

45

1217022

روانشناسی مدیریت

46

1217187

روانشناسی مرضی کودک

47

1217021

روانشناسی مشاوره و راهنمایی

48

1217184

روانشناسی هوش و سنجش آن

49

1217051

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

50

1217186

روانشناسی یادگیری

51

1217011

روش تحقیق در روانشناسی

52

1211007

روشها و فنون تدریس

53

1217053

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

54

1212021

زبان تخصصی روانشناسی 2

55

1212256

زبان خارجه

56

1217012

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

57

1213210

فارسی عمومی

58

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

59

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

60

1211411

فلسفه اخلاق

61

1112002

فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد

62

1222062

مبانی جامعه شناسی

63

1217055

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

64

1212018

متون روانشناسی به زبان خارجه1

65

1217049

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

66

1217044

مقدمات روانشناسی سلامت

67

1211366

مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

68

1217038

مقدمات نوروپسیکولوژی

69

1217067

نظریه مشاوره و روان درمانی

70

1215428

ورزش1

71

1211004

کاربرد آزمونهای روانی

72

1217182

کاربرد کامپیوتر برای روانشناسی

73

1211009

کلیات فلسفه


به ما امتیاز دهید: