شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
روانشناسی ورودی 93 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1217256

آزمون های روانشناختی2

2

1217246

آزمون های شناختی1

3

1217250

آسیب شناسی اجتماعی

4

1217243

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

5

1217231

آسیب شناسی روانی1

6

1217240

آسیب شناسی روانی2

7

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

8

1217219

آشنایی با فلسفه اسلامی

9

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

10

1217272

آمار استنباطی

11

1217211

آمار توصیفی

12

1217249

آموزه های روانشناختی در حدیث

13

1217222

آموزه های روانشناختی در قرآن

14

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

15

1217223

احساس و ادراک

16

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

17

1217242

اصول روانشناسی بالینی

18

1233030

اندیشه اسلامی 1

19

1233031

اندیشه اسلامی2

20

1217209

انسان از دیدگاه اسلام

21

1220434

انقلاب اسلامی ایران

22

1217252

انگیزش و هیجان

23

1217244

بهداشت روانی

24

1217262

پویایی گروه

25

1217213

تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن

26

1215427

تربیت بدنی

27

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1217253

توانبخشی افراد با نیازهای خاص

30

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

31

1233043

دانش خانواده و جمعیت

32

1217251

رواشناسی خانواده

33

1217224

روانسنجی

34

1217225

روانشناسی اجتماعی

35

1217233

روانشناسی اجتماعی کاربردی

36

1217218

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

37

1217248

روانشناسی اعتیاد

38

1217235

روانشناسی افراد با نیازهای خاص1

39

1217241

روانشناسی افراد با نیازهای خاص2

40

1217239

روانشناسی تجربی

41

1217216

روانشناسی تحولی1

42

1217226

روانشناسی تحولی2

43

1217236

روانشناسی تربیتی

44

1217227

روانشناسی دین

45

1217237

روانشناسی سالمندی

46

1217258

روانشناسی سلامت

47

1217230

روانشناسی سیاسی

48

1217238

روانشناسی شخصیت

49

1217234

روانشناسی شناختی

50

1217220

روانشناسی صنعتی سازمانی

51

1217229

روانشناسی فیزیولوژیک

52

1217221

روانشناسی یادگیری

53

1217254

روش تحقیق کمی و کیفی

54

1212256

زبان خارجه

55

1217261

شیوه های اصلاح وتغییر رفتار

56

1217245

علوم اعصاب شناختی

57

1213210

فارسی عمومی

58

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

59

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

60

1217228

فلسفه روانشناسی

61

1217263

فناوری اطلاعات در روانشناسی

62

1217215

فیزیولوژی اعصاب و غدد

63

1217208

مباحث اساسی در روانشناسی1

64

1217212

مباحث اساسی در روانشناسی2

65

1217210

مبانی جامعه شناسی

66

1217247

مبانی مشاوره و راهنمایی

67

1217232

متون روانشناسی 1

68

1217255

متون روانشناسی2

69

1217260

مشاوره شغلی و حرفه ای

70

1217214

معرفت شناسی

71

1217259

نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی

72

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: