شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

هنر صناعی گرایش منبت و معرق


روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1810044
روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1810044
روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1810044
روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1810044
روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1810044
روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: