شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

آمار و کاربردها


روشهای نمونه گیری1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1117160
روشهای نمونه گیری1

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1117160
روشهای نمونه گیری1

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1117160
روشهای نمونه گیری1

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1117160
روشهای نمونه گیری1

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: