شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

آمار و کاربردها


روشهای نمونه گیری2

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1117161
روشهای نمونه گیری2

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1117161
روشهای نمونه گیری2

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان
1117161
روشهای نمونه گیری2

91-92-نیمسال-تابستان

0 تومان

به ما امتیاز دهید: