شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

آمار و کاربردها


روشهای چند متغیره پیوسته1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1117170
روشهای چند متغیره پیوسته1

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1117170
روشهای چند متغیره پیوسته1

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1117170
روشهای چند متغیره پیوسته1

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1117170
روشهای چند متغیره پیوسته1

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: