شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
رياضيات و كاربردها

ردیفکد درسنام درس

1

1117175

آشنايي با نظريه صف

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117165

آمار رياضي آزمون فرض ها

5

1117157

آمار رياضي برآورد يابي

6

1111395

آموزش رياضي

7

1111432

آناليز رياضي

8

1111414

آناليز عددي

9

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1117154

احتمال 2

11

1117153

احتمال1

12

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

13

1117176

اشنایی با نظریه تصمیم

14

1214092

اصول حسابداری 1

15

1511033

اصول سيستمهاي عامل

16

1115163

اصول سيستمهاي كامپيوتري

17

1122079

اقتصاد مهندسی

18

1233025

اندیشه اسلامی 1

19

1233026

اندیشه اسلامی2

20

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

21

1220424

انقلاب اسلامی ایران

22

1511019

برنامه سازي پيشرفته

23

1111326

بهينه سازي خطي

24

1111401

بهينه سازي غيرخطي

25

1111403

پایگاه داده ها

26

1111292

تاريخ و فلسفه رياضي

27

1111392

تاريخ و فلسفه رياضي

28

1215431

تربیت بدنی

29

1215150

تربیت بدنی 1

30

1215151

تربیت بدنی2

31

1111402

تركيبات وكاربردها

32

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1111378

توابع مختلط

35

1111388

توپولوژي جبري مقدماتي

36

1111370

توپولوژي عمومي

37

1111377

جبر

38

1111332

جبر خطي عددي

39

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

40

1111380

حل عددي معادلات ديفرانسيل

41

1233044

دانش خانواده و جمعیت

42

1117163

رگرسيون 1

43

1117180

رگرسیون2

44

1117155

روشهای اماری

45

1111037

رياضي عمومي1

46

1111308

رياضي عمومي2

47

1111396

زبان تخصصي رياضي

48

1117030

زبان تخصصی

49

1212255

زبان خارجه

50

1115168

زبان هاي برنامه سازي

51

1511020

ساختمان داده ها و الگوريتمها

52

1111193

شبیه سازی کامپیوتری

53

1213209

فارسی عمومی

54

1117156

فرایندهای تصادفی 1

55

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

56

1211410

فلسفه اخلاق

57

1113256

فيزيك عمومي

58

1111322

مباني آناليز رياضي

59

1111323

مباني آناليز عددي

60

1117147

مباني احتمال

61

1111457

مباني تركيبات

62

1222223

مباني جامعه شناسي

63

1111325

مباني جبر

64

1222222

مباني جمعيت شناسي

65

1111309

مباني علوم رياضي

66

1511018

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

67

1111320

مباني ماتريس ها و جبر خطي

68

1111383

مباني منطق و نظريه مجموعه

69

1111371

مباني هندسه

70

1214039

مبانی تنظیم بودجه

71

1111404

مدارهای منطقی

72

1235004

مدیریت مالی

73

1111321

معادلات ديفرانسيل

74

1111328

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي

75

1111393

نرم افزارهاي رياضي

76

1111387

نظريه حلقه و مدول

77

1111400

نظريه گراف

78

1111433

نظريه معادلات ديفرانسيل

79

1111379

نظريه مقدماتي اعداد

80

1111381

هندسه جبري مقدماتي

81

1111384

هندسه ديفرانسيل موضعي

82

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: