شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
رياضي كاربردي

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117020

آمار و احتمال1

4

1117021

آمار و احتمال2

5

1111067

آموزش رياضي 1

6

1111069

آموزش رياضي2

7

1111038

آناليز رياضي1

8

1111041

آناليز رياضي2

9

1111046

آناليز رياضي3

10

1111414

آناليز عددي

11

1111043

آناليز عددي1

12

1111075

آناليز عددي2

13

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

14

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

15

1117022

امار ریاضی1

16

1233025

اندیشه اسلامی 1

17

1233026

اندیشه اسلامی2

18

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220424

انقلاب اسلامی ایران

20

1111072

برنامه سازي پيشرفته

21

1111401

بهينه سازي غيرخطي

22

1111292

تاريخ و فلسفه رياضي

23

1111054

تاریخ ریاضیات

24

1111052

تحقيق در عمليات1

25

1111074

تحقيق در عمليات2

26

1215431

تربیت بدنی

27

1215150

تربیت بدنی 1

28

1215151

تربیت بدنی2

29

1111402

تركيبات وكاربردها

30

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

31

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

32

1111044

توابع مختلط

33

1111056

توپولوژي جبري مقدماتي

34

1111037

جبر1

35

1111040

جبرخطي

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1233044

دانش خانواده و جمعیت

38

1111276

ذخیره و بازیابی اطلاعات

39

1111032

رياضي عمومي1

40

1111034

رياضي عمومي2

41

1111035

رياضي عمومي3

42

1111059

رياضيات گسسته

43

1111058

زبان تخصصي

44

1111396

زبان تخصصي رياضي

45

1212255

زبان خارجه

46

1115111

زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم

47

1111073

ساختمان داده ها

48

1111077

سري زماني1

49

1213209

فارسی عمومی

50

1111053

فرایندهای تصادفی 1

51

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1211410

فلسفه اخلاق

53

1111055

فلسفه علم ریاضی

54

1113085

فيزيك پايه1

55

1113087

فيزيك پايه2

56

1111033

مباني رياضيات

57

1115020

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

58

1111036

معادلات ديفراسيل

59

1111047

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

60

1111057

منطق رياضي

61

1111392

نرم افزارهاي رياضي

62

1111400

نظريه گراف

63

1111076

نظريه گراف و كاربردهاي آن

64

1111051

نظريه معادلات ديفرانسيل

65

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: