شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
رياضي محض

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117022

آمار رياضي1

4

1117020

آمار و احتمال1

5

1117021

آمار و احتمال2

6

1111067

آموزش رياضي 1

7

1111069

آموزش رياضي2

8

1111041

آناليز رياضي 2

9

1111038

آناليز رياضي1

10

1111043

آناليز عددي1

11

1111075

آناليزعددي2

12

1111046

آنالیز ریاضی 3

13

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

14

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1111054

تاريخ رياضيات

20

1111052

تحقيق در عمليات 1

21

1111074

تحقيق در عمليات 2

22

1215431

تربیت بدنی

23

1215150

تربیت بدنی 1

24

1215151

تربیت بدنی2

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1111044

توابع مختلط

28

1111056

توپولوژي جبري مقدماتي

29

1111045

توپولوژي عمومي

30

1111040

جبر خطي

31

1111037

جبر1

32

1111042

جبر2

33

1111048

جبر3

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1233044

دانش خانواده و جمعیت

36

1111032

رياضي عمومي1

37

1111034

رياضي عمومي2

38

1111035

رياضي عمومي3

39

1111059

رياضيات گسسته

40

1111058

زبان تخصصي

41

1212255

زبان خارجه

42

1111077

سري هاي زماني1

43

1213209

فارسی عمومی

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1111055

فلسفه علم رياضي

47

1113085

فيزيك پايه1

48

1113087

فيزيك پايه2

49

1111033

مباني رياضيات

50

1115020

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

51

1111036

معادلات ديفرانسيل

52

1111047

معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

53

1111057

منطق رياضي

54

1111039

نظريه اعداد

55

1111076

نظريه گراف و كاربردهاي آن

56

1111051

نظريه معادلات ديفرانسيل

57

1111049

هندسه ديفرانسيل موضعي

58

1111050

هندسه هذلولي

59

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: