شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ریاضیات و کاربردها

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117175

آشنایی با نظریه صف

4

1117165

آمار ریاضی آزمون فرض ها

5

1117157

آمار ریاضی برآورد یابی

6

1111395

آموزش ریاضی

7

1111432

آنالیز ریاضی

8

1111414

آنالیز عددی

9

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1117154

احتمال 2

11

1117153

احتمال1

12

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

13

1117176

اشنایی با نظریه تصمیم

14

1214092

اصول حسابداری 1

15

1511033

اصول سیستمهای عامل

16

1115163

اصول سیستمهای کامپیوتری

17

1122079

اقتصاد مهندسی

18

1233025

اندیشه اسلامی 1

19

1233026

اندیشه اسلامی2

20

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

21

1220424

انقلاب اسلامی ایران

22

1511019

برنامه سازی پیشرفته

23

1111326

بهینه سازی خطی

24

1111401

بهینه سازی غیرخطی

25

1111403

پایگاه داده ها

26

1111292

تاریخ و فلسفه ریاضی

27

1215431

تربیت بدنی

28

1215150

تربیت بدنی 1

29

1215151

تربیت بدنی2

30

1111402

ترکیبات وکاربردها

31

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

32

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

33

1111378

توابع مختلط

34

1111388

توپولوژی جبری مقدماتی

35

1111370

توپولوژی عمومی

36

1111377

جبر

37

1111332

جبر خطی عددی

38

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

39

1233044

دانش خانواده و جمعیت

40

1117163

رگرسیون 1

41

1117180

رگرسیون2

42

1117155

روشهای اماری

43

1111037

ریاضی عمومی1

44

1111308

ریاضی عمومی2

45

1117030

زبان تخصصی

46

1111396

زبان تخصصی ریاضی

47

1212255

زبان خارجه

48

1115168

زبان های برنامه سازی

49

1511020

ساختمان داده ها و الگوریتمها

50

1111193

شبیه سازی کامپیوتری

51

1213209

فارسی عمومی

52

1117156

فرایندهای تصادفی 1

53

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

54

1211410

فلسفه اخلاق

55

1113256

فیزیک عمومی

56

1111322

مبانی آنالیز ریاضی

57

1111323

مبانی آنالیز عددی

58

1117147

مبانی احتمال

59

1111457

مبانی ترکیبات

60

1214039

مبانی تنظیم بودجه

61

1222223

مبانی جامعه شناسی

62

1111325

مبانی جبر

63

1222222

مبانی جمعیت شناسی

64

1111309

مبانی علوم ریاضی

65

1111320

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

66

1111383

مبانی منطق و نظریه مجموعه

67

1111371

مبانی هندسه

68

1511018

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

69

1111404

مدارهای منطقی

70

1235004

مدیریت مالی

71

1111321

معادلات دیفرانسیل

72

1111328

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

73

1111393

نرم افزارهای ریاضی

74

1111387

نظریه حلقه و مدول

75

1111400

نظریه گراف

76

1111433

نظریه معادلات دیفرانسیل

77

1111379

نظریه مقدماتی اعداد

78

1111381

هندسه جبری مقدماتی

79

1111384

هندسه دیفرانسیل موضعی

80

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: