شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ریاضی محض

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117022

آمار ریاضی1

4

1117020

آمار و احتمال1

5

1117021

آمار و احتمال2

6

1111067

آموزش ریاضی 1

7

1111069

آموزش ریاضی2

8

1111041

آنالیز ریاضی 2

9

1111046

آنالیز ریاضی 3

10

1111038

آنالیز ریاضی1

11

1111043

آنالیز عددی1

12

1111075

آنالیزعددی2

13

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

14

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1111054

تاریخ ریاضیات

20

1111052

تحقیق در عملیات 1

21

1111074

تحقیق در عملیات 2

22

1215431

تربیت بدنی

23

1215150

تربیت بدنی 1

24

1215151

تربیت بدنی2

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1111044

توابع مختلط

28

1111056

توپولوژی جبری مقدماتی

29

1111045

توپولوژی عمومی

30

1111040

جبر خطی

31

1111037

جبر1

32

1111042

جبر2

33

1111048

جبر3

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1233044

دانش خانواده و جمعیت

36

1111032

ریاضی عمومی1

37

1111034

ریاضی عمومی2

38

1111035

ریاضی عمومی3

39

1111059

ریاضیات گسسته

40

1111058

زبان تخصصی

41

1212255

زبان خارجه

42

1111077

سری های زمانی1

43

1213209

فارسی عمومی

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1111055

فلسفه علم ریاضی

47

1113085

فیزیک پایه1

48

1113087

فیزیک پایه2

49

1111033

مبانی ریاضیات

50

1115020

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

51

1111036

معادلات دیفرانسیل

52

1111047

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

53

1111057

منطق ریاضی

54

1111039

نظریه اعداد

55

1111076

نظریه گراف و کاربردهای آن

56

1111051

نظریه معادلات دیفرانسیل

57

1111049

هندسه دیفرانسیل موضعی

58

1111050

هندسه هذلولی

59

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: