شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ریاضی کاربردی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117020

آمار و احتمال1

4

1117021

آمار و احتمال2

5

1111067

آموزش ریاضی 1

6

1111069

آموزش ریاضی2

7

1111038

آنالیز ریاضی1

8

1111041

آنالیز ریاضی2

9

1111046

آنالیز ریاضی3

10

1111414

آنالیز عددی

11

1111043

آنالیز عددی1

12

1111075

آنالیز عددی2

13

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

14

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

15

1117022

امار ریاضی1

16

1233025

اندیشه اسلامی 1

17

1233026

اندیشه اسلامی2

18

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220424

انقلاب اسلامی ایران

20

1111072

برنامه سازی پیشرفته

21

1111401

بهینه سازی غیرخطی

22

1111054

تاریخ ریاضیات

23

1111292

تاریخ و فلسفه ریاضی

24

1111052

تحقیق در عملیات1

25

1111074

تحقیق در عملیات2

26

1215431

تربیت بدنی

27

1215150

تربیت بدنی 1

28

1215151

تربیت بدنی2

29

1111402

ترکیبات وکاربردها

30

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

31

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

32

1111044

توابع مختلط

33

1111056

توپولوژی جبری مقدماتی

34

1111037

جبر1

35

1111040

جبرخطی

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1233044

دانش خانواده و جمعیت

38

1111276

ذخیره و بازیابی اطلاعات

39

1111032

ریاضی عمومی1

40

1111034

ریاضی عمومی2

41

1111035

ریاضی عمومی3

42

1111059

ریاضیات گسسته

43

1111058

زبان تخصصی

44

1111396

زبان تخصصی ریاضی

45

1212255

زبان خارجه

46

1115111

زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم

47

1111073

ساختمان داده ها

48

1111077

سری زمانی1

49

1213209

فارسی عمومی

50

1111053

فرایندهای تصادفی 1

51

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1211410

فلسفه اخلاق

53

1111055

فلسفه علم ریاضی

54

1113085

فیزیک پایه1

55

1113087

فیزیک پایه2

56

1111033

مبانی ریاضیات

57

1115020

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

58

1111036

معادلات دیفراسیل

59

1111047

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

60

1111057

منطق ریاضی

61

1111400

نظریه گراف

62

1111076

نظریه گراف و کاربردهای آن

63

1111051

نظریه معادلات دیفرانسیل

64

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: