شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان ادبيات انگليسي ورودي88 و قبل از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212145

آزمون سازي زبان انگليسي

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1212124

آواشناسي انگليسي

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1212126

اصول و روش تحقيق1

8

1212132

اصول و روش تحقيق2

9

1212115

اصول و روش ترجمه

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1212129

بررسي آثار ادبيات انگليسي1

15

1212133

بررسي آثار ادبيات انگليسي2

16

1212150

بيان شفاهي داستان1

17

1212151

بيان شفاهي داستان2

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1212134

ترجمه متون ادبي1

22

1212137

ترجمه متون ادبي2

23

1212120

ترجمه متون ساده

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1212127

خواندن متون مطبوعاتي

28

1225004

خواندن و درك مفاهيم 1

29

1212105

خواندن و درك مفاهيم 2

30

1212108

خواندن و درك مفاهيم 3

31

1212128

داستان كوتاه

32

1233043

دانش خانواده و جمعیت

33

1212116

درآمدي بر ادبيات انگليسي1

34

1212118

درآمدي بر ادبيات انگليسي2

35

1212107

دستور نگارش1

36

1212109

دستور نگارش2

37

1212138

رمان1

38

1212149

رمان2

39

1212143

روش تدريس زبان خارجي

40

1212256

زبان خارجه

41

1212136

زبان دوم 1فرانسه

42

1212140

زبان دوم 2فرانسه

43

1212147

زبان دوم 3فرانسه

44

1212125

سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1

45

1212131

سيري در تاريخ ادبيات انگليسي2

46

1212130

شعر انگليسي

47

1213210

فارسی عمومی

48

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1212114

فنون و صناعات ادبي

51

1212110

فنون يادگيري زبان

52

1212121

كاربرد اصطلاحات در تعبيرات زبان در ترجمه

53

1212111

كليات زبانشناسي 1

54

1212117

كليات زبانشناسي 2

55

1212152

گفت و شنود1

56

1212153

گفت و شنود2

57

1212146

متون برگزيده نثر ادبي

58

1212123

مقاله نويسي

59

1212148

مكتب هاي ادبي

60

1212119

نامه نگاري

61

1212142

نقدادبي1

62

1212144

نقدادبي2

63

1212113

نگارش پيشرفته

64

1212141

نمايشنامه1

65

1225005

نمايشنامه2

66

1212122

نمونه هاي شعر ساده

67

1212112

نمونه هاي نثر ساده

68

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: