شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان ادبيات انگليسي ورودي89 و بعد از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212145

آزمون سازي زبان انگليسي

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1212124

آواشناسي انگليسي

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1225116

ادبیات امریکا

8

1225124

ادبیات جهان

9

1225119

ادبیات معاصر

10

1225117

اساطیر یونان و روم

11

1225115

اصول و روش تحقيق

12

1212115

اصول و روش ترجمه

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1212129

بررسي آثار ادبيات ترجمه شده اسلامی 1

18

1212133

بررسي آثار ترجمه شده اسلامی 2

19

1225126

بيان شفاهي داستان

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1212134

ترجمه متون ادبي1

24

1212137

ترجمه متون ادبي2

25

1212120

ترجمه متون ساده

26

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1212127

خواندن متون مطبوعاتي

30

1225004

خواندن و درك مفاهيم 1

31

1212105

خواندن و درك مفاهيم 2

32

1212108

خواندن و درك مفاهيم 3

33

1212128

داستان كوتاه

34

1233043

دانش خانواده و جمعیت

35

1212116

درآمدي بر ادبيات انگليسي1

36

1212118

درآمدي بر ادبيات انگليسي2

37

1212107

دستور نگارش1

38

1212109

دستور نگارش2

39

1225121

رمان قرن 18 و 19

40

1225118

رمان قرن 20

41

1212138

رمان1

42

1212149

رمان2

43

1212143

روش تدريس زبان خارجي

44

1225123

رویکردهای نقد ادبی

45

1212256

زبان خارجه

46

1212136

زبان دوم 1فرانسه

47

1212140

زبان دوم 2فرانسه

48

1212147

زبان دوم 3فرانسه

49

1212125

سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1

50

1212131

سيري در تاريخ ادبيات انگليسي2

51

1212130

شعر انگليسي

52

1213210

فارسی عمومی

53

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

54

1211411

فلسفه اخلاق

55

1212114

فنون و صناعات ادبي

56

1225127

فنون يادگيري زبان

57

1212121

كاربرد اصطلاحات در تعبيرات زبان در ترجمه

58

1212111

كليات زبانشناسي 1

59

1212117

كليات زبانشناسي 2

60

1225113

گفت و شنود1

61

1225114

گفت و شنود2

62

1212146

متون برگزيده نثر ادبي

63

1212123

مقاله نويسي

64

1212148

مكتب هاي ادبي

65

1212119

نامه نگاري

66

1212142

نقدادبي1

67

1212144

نقدادبي2

68

1212113

نگارش پيشرفته

69

1212141

نمايشنامه1

70

1225005

نمايشنامه2

71

1225120

نمایشنامه قرن 17 تا 20

72

1225122

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

73

1212122

نمونه هاي شعر ساده

74

1212112

نمونه هاي نثر ساده

75

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: