شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان ادبیات انگلیسی ورودی89 و بعد از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212145

آزمون سازی زبان انگلیسی

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1212124

آواشناسی انگلیسی

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1225116

ادبیات امریکا

8

1225124

ادبیات جهان

9

1225119

ادبیات معاصر

10

1225117

اساطیر یونان و روم

11

1225115

اصول و روش تحقیق

12

1212115

اصول و روش ترجمه

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1212129

بررسی آثار ادبیات ترجمه شده اسلامی 1

18

1212133

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

19

1225126

بیان شفاهی داستان

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1212134

ترجمه متون ادبی1

24

1212137

ترجمه متون ادبی2

25

1212120

ترجمه متون ساده

26

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1212127

خواندن متون مطبوعاتی

30

1225004

خواندن و درک مفاهیم 1

31

1212105

خواندن و درک مفاهیم 2

32

1212108

خواندن و درک مفاهیم 3

33

1212128

داستان کوتاه

34

1233043

دانش خانواده و جمعیت

35

1212116

درآمدی بر ادبیات انگلیسی1

36

1212118

درآمدی بر ادبیات انگلیسی2

37

1212107

دستور نگارش1

38

1212109

دستور نگارش2

39

1225121

رمان قرن 18 و 19

40

1225118

رمان قرن 20

41

1212138

رمان1

42

1212149

رمان2

43

1212143

روش تدریس زبان خارجی

44

1225123

رویکردهای نقد ادبی

45

1212256

زبان خارجه

46

1212136

زبان دوم 1فرانسه

47

1212140

زبان دوم 2فرانسه

48

1212147

زبان دوم 3فرانسه

49

1212125

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1

50

1212131

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2

51

1212130

شعر انگلیسی

52

1213210

فارسی عمومی

53

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

54

1211411

فلسفه اخلاق

55

1212114

فنون و صناعات ادبی

56

1225127

فنون یادگیری زبان

57

1225113

گفت و شنود1

58

1225114

گفت و شنود2

59

1212146

متون برگزیده نثر ادبی

60

1212123

مقاله نویسی

61

1212148

مکتب های ادبی

62

1212119

نامه نگاری

63

1212142

نقدادبی1

64

1212144

نقدادبی2

65

1212113

نگارش پیشرفته

66

1225120

نمایشنامه قرن 17 تا 20

67

1225122

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

68

1212141

نمایشنامه1

69

1225005

نمایشنامه2

70

1212122

نمونه های شعر ساده

71

1212112

نمونه های نثر ساده

72

1215428

ورزش1

73

1212121

کاربرد اصطلاحات در تعبیرات زبان در ترجمه

74

1212111

کلیات زبانشناسی 1

75

1212117

کلیات زبانشناسی 2


به ما امتیاز دهید: