شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ورودی 93و94


زبان تخصصی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1225008
زبان تخصصی

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1225008
زبان تخصصی

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1225008
زبان تخصصی

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1225008
زبان تخصصی

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1225008
زبان تخصصی

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1225008
زبان تخصصی

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1225008
زبان تخصصی

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1225008
زبان تخصصی

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1225008
زبان تخصصی

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان
1225008
زبان تخصصی

91-92-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: