شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زمين شناسي كاربردي

ردیفکد درسنام درس

1

1116214

آب شناسي هيدرولوژي

2

1116063

آب شناسی كاربردي

3

1116026

آب هاي زير زميني هيدروژئولوژي

4

1116022

آتشفشان شناسي

5

1116248

آشنايي با GIS

6

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

7

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8

1116210

آمار و احتمال

9

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1116062

اصول اكتشافات معدني

12

1116053

اصول سنجش از راه دور

13

1233025

اندیشه اسلامی 1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1116043

بلور شناسي

18

1116033

تخمين و ارزيابي ذخائر معدني

19

1215431

تربیت بدنی

20

1215150

تربیت بدنی 1

21

1215151

تربیت بدنی2

22

1116247

ترموديناميك

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1116048

چينه شناسي

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233044

دانش خانواده و جمعیت

28

1116045

ديرينه شناسي

29

1116215

ديرينه شناسي گياهي

30

1116046

رسوب شناسي آذرين و سنگ شناسي

31

1111030

رياضي1

32

1111031

رياضي2

33

1116012

زبان تخصصي زمين شناسي

34

1212255

زبان خارجه

35

1116176

زمين پزشكي

36

1116030

زمين ساخت

37

1116058

زمين شناسي اقتصادي

38

1116057

زمين شناسي ايران

39

1116075

زمين شناسي تاريخي

40

1116041

زمين شناسي زيرزميني

41

1116051

زمين شناسي ساختاري

42

1116068

زمين شناسي ساختاري كاربردي

43

1116056

زمين شناسي صحرايي1

44

1116076

زمين شناسي فيزيكي

45

1116038

زمين شناسي محيط زيست

46

1116066

زمين شناسي مهندسي

47

1116073

زمين شناسي مهندسي كاربردي

48

1116035

زمين شناسي نفت

49

1116029

ژئو فیزیک

50

1116245

ژئوتوريسم

51

1116018

ژئوشيمي

52

1116070

سنجش از راه دور زمين شناسي

53

1116049

سنگ شناسي آذرين و دگرگوني

54

1114079

شيمي عمومي

55

1213209

فارسی عمومی

56

1116055

فتوژئولوژي

57

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

58

1211410

فلسفه اخلاق

59

1113083

فيزيك پايه1

60

1113084

فيزيك پايه2

61

1116044

كاني شناسي

62

1116060

كاني ها سنگهاي صنعتي

63

1116065

لرزه زمين ساخت

64

1115019

مباني كامپيوتر

65

1116208

مباني هيدروليك

66

1116017

محيط هاي رسوبي

67

1116175

مكانيك خاك

68

1116246

ميكروفاسيس

69

1116042

مينرالو گرافي

70

1116009

نقشه برداري

71

1116072

هيدروژئوشيمي

72

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: