شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زمين شناسي محض

ردیفکد درسنام درس

1

1116214

آب شناسي هيدرولوژي

2

1116026

آب هاي زير زميني هيدروژئولوژي

3

1116022

آتشفشان شناسي

4

1116248

آشنايي با GIS

5

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1116210

آمار و احتمال

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1116053

اصول سنجش از راه دور

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1116006

بلورشناسي نوري

16

1116004

بلورشناسي هندسي

17

1116020

پترولوژي

18

1116033

تخمين و ارزيابي ذخائر معدني

19

1215431

تربیت بدنی

20

1215150

تربیت بدنی 1

21

1215151

تربیت بدنی2

22

1116247

ترموديناميك

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1116016

چينه شناسي

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1116023

خاك شناسي

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1116215

ديرينه شناسي گياهي

30

1116007

ديرينه شناسي1 ماكروفسيل

31

1116011

ديرينه شناسي2 ميكروفسيل

32

1116008

رسوب شناسي

33

1111028

رياضي1

34

1111029

رياضي2

35

1116012

زبان تخصص زمين شناسي

36

1212255

زبان خارجه

37

1116032

زلزله شناسي

38

1116030

زمين ساخت

39

1116025

زمين شناسي اقتصادي

40

1116027

زمين شناسي ايران

41

1116005

زمين شناسي تاريخي

42

1116037

زمين شناسي دريايي

43

1116041

زمين شناسي زيرزميني

44

1116024

زمين شناسي ساختماني

45

1116076

زمين شناسي فيزيكي

46

1116038

زمين شناسي محيط زيست

47

1116036

زمين شناسي مهندسي

48

1116066

زمين شناسي مهندسي

49

1116073

زمين شناسي مهندسي كاربردي

50

1116040

زمين شناسي مواد انرژي زا

51

1116035

زمين شناسي نفت

52

1116245

ژئوتوريسم

53

1116018

ژئوشيمي

54

1116029

ژئوفيزيك

55

1116013

ژئومورفولوژي

56

1116039

سايزموتكتونيك

57

1116212

سنجش از دور

58

1116015

سنگ شناسي آذرين

59

1116021

سنگ شناسي دگرگوني

60

1116014

سنگ شناسي رسوبي

61

1114079

شيمي عمومي

62

1213209

فارسی عمومی

63

1116019

فتوژئولوژي

64

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

65

1211410

فلسفه اخلاق

66

1113083

فيزيك پايه1

67

1113084

فييك پايه 2

68

1116010

كاني شناسي

69

1116065

لرزه زمين ساخت

70

1115019

مباني كامپوتر

71

1116208

مباني هيدورليك

72

1116017

محيط هاي رسوبي

73

1116034

مكانيك خاك

74

1116175

مكانيك خاك

75

1116246

ميكروفاسيس

76

1116042

مينرالوگرافي

77

1116009

نقشه برداري

78

1116072

هيدروژئوشيمي

79

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: