شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زمين شناسي ورودي90و بعد آن

ردیفکد درسنام درس

1

1116347

آب شناسي

2

1116328

آب هاي زير زميني

3

1116342

آتش فشان شناسي

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1116305

آمار مقدماتي

7

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1116336

ارزيابي ذخاير معدني

10

1233025

اندیشه اسلامی 1

11

1233026

اندیشه اسلامی2

12

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220424

انقلاب اسلامی ایران

14

1116308

بلور شناسي نوري

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1116316

چينه شناسي

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1116356

خاك شناسي

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1116349

ديرينه شناسي گياهي

25

1116314

ديرينه شناسي ماكروفسيل

26

1116310

رسوب شناسي

27

1111028

رياضي 1

28

1111029

رياضي2

29

1116315

ريز ديرينه شناسي

30

1116335

ريز رخساره ها

31

1212255

زبان خارجه

32

1116337

زلزله شناسي

33

1116350

زمين ريخت شناسي

34

1116318

زمين ساخت

35

1116326

زمين شناسي اقتصادي

36

1116324

زمين شناسي ايران

37

1116307

زمين شناسي تاريخي

38

1116345

زمين شناسي دريايي

39

1116340

زمين شناسي زير سطحي

40

1116332

زمين شناسي زيست محيطي

41

1116317

زمين شناسي ساختاري

42

1116306

زمين شناسي فيزيكي

43

1116329

زمين شناسي مهندسي

44

1116341

زمين شناسي مهندسي كاربردي

45

1116327

زمين شناسي نفت

46

1116321

زمين فيزيك

47

1116323

سامانه اطلاعات جغرافيايي

48

1116333

سنجش از دور

49

1116313

سنگ هاي دگرگوني

50

1116311

سنگ هاي رسوبي

51

1116312

سنگهاي آذرين

52

1114079

شيمي عمومي

53

1213209

فارسی عمومی

54

1116319

فتوژئولوژي

55

1116319

فتوژئولوژی

56

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

57

1211410

فلسفه اخلاق

58

1113083

فيزيك 1

59

1113084

فيزيك2

60

1116334

كانه نگاري

61

1116339

لرزه زمين ساخت

62

1116320

مباني زمين شناسي

63

1115019

مباني كامپيوتر

64

1116309

مباني كاني شناسي

65

1116331

متون علمي زمين شناسي

66

1116346

محيط هاي رسوبي

67

1116351

مكانيك خاك

68

1116355

منابع انرژي زمين

69

1116322

نقشه برداري

70

1116354

هيدروژئوشيمي

71

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: