شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زمین شناسی ورودی90و بعد آن

ردیفکد درسنام درس

1

1116347

آب شناسی

2

1116328

آب های زیر زمینی

3

1116342

آتش فشان شناسی

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1116305

آمار مقدماتی

7

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1116336

ارزیابی ذخایر معدنی

10

1233025

اندیشه اسلامی 1

11

1233026

اندیشه اسلامی2

12

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220424

انقلاب اسلامی ایران

14

1116308

بلور شناسی نوری

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1116316

چینه شناسی

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1116356

خاک شناسی

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1116349

دیرینه شناسی گیاهی

25

1116314

دیرینه شناسی ماکروفسیل

26

1116310

رسوب شناسی

27

1111028

ریاضی 1

28

1111029

ریاضی2

29

1116315

ریز دیرینه شناسی

30

1116335

ریز رخساره ها

31

1212255

زبان خارجه

32

1116337

زلزله شناسی

33

1116350

زمین ریخت شناسی

34

1116318

زمین ساخت

35

1116326

زمین شناسی اقتصادی

36

1116324

زمین شناسی ایران

37

1116307

زمین شناسی تاریخی

38

1116345

زمین شناسی دریایی

39

1116340

زمین شناسی زیر سطحی

40

1116332

زمین شناسی زیست محیطی

41

1116317

زمین شناسی ساختاری

42

1116306

زمین شناسی فیزیکی

43

1116329

زمین شناسی مهندسی

44

1116341

زمین شناسی مهندسی کاربردی

45

1116327

زمین شناسی نفت

46

1116321

زمین فیزیک

47

1116323

سامانه اطلاعات جغرافیایی

48

1116333

سنجش از دور

49

1116313

سنگ های دگرگونی

50

1116311

سنگ های رسوبی

51

1116312

سنگهای آذرین

52

1114079

شیمی عمومی

53

1213209

فارسی عمومی

54

1116319

فتوژئولوژی

55

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

56

1211410

فلسفه اخلاق

57

1113083

فیزیک 1

58

1113084

فیزیک2

59

1116339

لرزه زمین ساخت

60

1116320

مبانی زمین شناسی

61

1115019

مبانی کامپیوتر

62

1116309

مبانی کانی شناسی

63

1116331

متون علمی زمین شناسی

64

1116346

محیط های رسوبی

65

1116355

منابع انرژی زمین

66

1116351

مکانیک خاک

67

1116322

نقشه برداری

68

1116354

هیدروژئوشیمی

69

1215432

ورزش1

70

1116334

کانه نگاری


به ما امتیاز دهید: