شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زيست شناسي عمومي

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117083

آمار زيستي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1112049

اكولوژي

7

1233025

اندیشه اسلامی 1

8

1233026

اندیشه اسلامی2

9

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1220424

انقلاب اسلامی ایران

11

1112027

بافت شناسي

12

1112041

بیو فیزیک

13

1112006

پروتوزئولوژي

14

1112014

تالوفيتها

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1112008

تشريح و مورفولوژي گياهي

19

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1112048

تکامل

22

1112029

جانورشناسي 1

23

1112042

جانورشناسي2

24

1112046

جنین شناسی

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1112051

رشد و نمو گیاهی

28

1111113

رياضي 1

29

1111114

رياضي2

30

1112035

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

31

1212255

زبان خارجه

32

1112044

زيست شناسي انگلها

33

1112022

زيست شناسي پرتويي

34

1112015

زيست شناسي جانوري

35

1112016

زيست شناسي سلولي مولكول

36

1112054

زيست شناسي گياهي

37

1112036

ژنتيك

38

1112020

سيتماتيك گياهي2

39

1112012

سيستماتيك گياهي 1

40

1114084

شيمي 2

41

1114086

شيمي آلي

42

1114082

شيمي1

43

1213209

فارسی عمومی

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1113109

فيزيك

47

1112023

فيزيولوژي جانوري 1

48

1112033

فيزيولوژي جانوري 2

49

1112038

فيزيولوژي جانوري3

50

1112031

فيزيولوژي گياهي1

51

1112039

فیزیولوژی گیاهی 2

52

1115214

كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي

53

1112010

مباني شيمي

54

1112025

متون زیست شناسي

55

1112018

ميكروبيولوژي عمومي

56

1112026

ميكروبيولوژي محيطي

57

1215432

ورزش1

58

1112052

ويروس شناسي


به ما امتیاز دهید: