شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زيست شناسي گياهي

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117083

آمار زيستي

4

1213117

آيين نگارش متون علمي

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1112058

اصول و روش هاي رده بندي گياهان

8

1112062

اكوفيزيرولوژي

9

1112049

اكولوژي

10

1112059

اكولوژي گياهي

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1112027

بافت شناسي

16

1112041

بيوفيزيك

17

1112014

تالوفيتها

18

1215431

تربیت بدنی

19

1215150

تربیت بدنی 1

20

1215151

تربیت بدنی2

21

1112008

تشريح و مورفولوژي گياهي

22

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1112048

تكامل

25

1112042

جانورشناسي 2

26

1112029

جانورشناسي1

27

1112046

جنين شناسي

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1233044

دانش خانواده و جمعیت

30

1112051

رشد ونمو گياهي

31

1112060

روشهاي تكثير گياهان

32

1111113

رياضي1

33

1111114

رياضي2

34

1112035

ريخت زايي و اندام زايي در گياهان

35

1212255

زبان خارجه

36

1112022

زيست شناسي پرتويي

37

1112016

زيست شناسي سلولي مولكولي

38

1112036

ژنتیک

39

1112063

سيتوژنتيك گياهي

40

1112020

سيستماتيك گياهي2

41

1112012

شيستماتيك گياهي1

42

1114086

شيمي آلي

43

1114082

شيمي1

44

1114084

شيمي2

45

1213209

فارسی عمومی

46

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

47

1211410

فلسفه اخلاق

48

1113109

فيزيك

49

1112061

فيزيولوژي تنش

50

1112033

فيزيولوژي جانورشناسي2

51

1112023

فيزيولوژي جانوری 1

52

1112038

فيزيولوژي جانوری3

53

1112031

فيزيولوژي گياهي 1

54

1112039

فيزيولوژي گياهي2

55

1112162

مباني بيو شيمي

56

1112120

متون زيست شناسي

57

1112018

ميكروبيولوژي عمومي

58

1215432

ورزش1

59

1112052

ویروس شناسی

60

1115214

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی


به ما امتیاز دهید: