شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ورودی 93و94


سیستمهای نهفته و بیدرنگ

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1322057
سیستمهای نهفته و بیدرنگ

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: