شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان

ردیفکد درسنام درس

1

1411257

آشنايي با كامپيوتر

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1411264

آمار حياتي

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1411327

ارزيابي محيط زيست

8

1411283

اصول تغذيه آبزيان

9

1411262

اصول تكثير و پرورش ماهي

10

1411270

اصول روشهاي صيد آبزيان

11

1411281

اصول فراوري محصولات شيلاتي

12

1411271

اقتصاد شيلاتي

13

1411266

اكولوژي درياها

14

1411261

اكولوژي عمومي

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1411382

بهداشت و بيماريهاي آبزيان

20

1411265

بيوشيمي عمومي

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1411268

ترويج و آموزش منابع طبيعي

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1411275

تكثير و پرورش آبزيان

28

1411286

تكثير و پرورش ماهيان تزئيني

29

1411284

تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي

30

1411328

جانورشناسي

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1121004

خاك شناسي عمومي

33

1233044

دانش خانواده و جمعیت

34

1411322

رسم فني

35

1111115

رياضيات عمومي

36

1212255

زبان خارجه

37

1411276

ژنتيك عمومي

38

1411269

شناخت و حمايت محيط زيست

39

1411329

شيمي آلي

40

1411330

شيمي عمومي

41

1213209

فارسی عمومی

42

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

43

1211410

فلسفه اخلاق

44

1113111

فيزيك عمومي

45

1411260

فيزيولوژي جانوري

46

1411274

قوانين و اصول مديريت شيلاتي

47

1121043

گياه شناسي عمومي

48

1411277

گياهان آبزي

49

1411273

ليمنولوژي

50

1411272

ماهي شناسي سيستماتيك

51

1411267

ماهي شناسي عمومي

52

1411259

ميكروبيولوژي

53

1411258

هوا و اقليم شناسي

54

1411263

هيدروتكنيك و طراحي استخرها

55

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: