شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شيمي كاربردي

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1114078

اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

6

1114063

اصول محاسبات شيمي صنعتي

7

1114065

الكتروشيمي صنعتي

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1215431

تربیت بدنی

13

1215150

تربیت بدنی 1

14

1215151

تربیت بدنی2

15

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

16

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

17

1114047

جداسازي و شناسايي تركيبات آلي

18

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

19

1114062

خوردگي فلزات

20

1233044

دانش خانواده و جمعیت

21

1114041

روش استفاده از متون علمي شيمي

22

1114055

روش تجزيه مقادير بسيار كم

23

1111024

رياضي عمومي1

24

1111025

رياضي عمومي2

25

1114028

زبان تخصصي شيمي

26

1212255

زبان خارجه

27

1114012

شيمي آلي1

28

1114014

شيمي آلي2

29

1114020

شيمي آلي3

30

1114018

شيمي تجزيه 1

31

1114031

شيمي تجزيه دستگاهي

32

1114023

شيمي تجزيه2

33

1114064

شيمي صنعتي1

34

1114008

شيمي عمومي1

35

1114010

شيمي عمومي2

36

1114016

شيمي فيزيك 1

37

1114021

شيمي فيزيك 2

38

1114037

شيمي محيط زيست

39

1114025

شيمي معدني1

40

1114035

شيمي معدني2

41

1114066

شيمي و تكنولوژي رنگ

42

1114072

شيمي و تكنولوژي نفت

43

1114071

شیمی صنعتی 2

44

1213209

فارسی عمومی

45

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1113079

فيزيك پايه1

48

1113081

فيزيك پايه2

49

1114040

كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

50

1114056

مباني شيمي پليمر

51

1114027

مباني شيمي كوانتومي

52

1115018

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

53

1111026

معدلات ديفرانيل

54

1114294

نانوشيمي

55

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: