شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شيمي محض

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1213117

آيين نگارش متون علمي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1114033

اصول صنايع شيميايي

7

1233025

اندیشه اسلامی 1

8

1233026

اندیشه اسلامی2

9

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1220424

انقلاب اسلامی ایران

11

1215431

تربیت بدنی

12

1215150

تربیت بدنی 1

13

1215151

تربیت بدنی2

14

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

15

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

16

1114047

جداسازي و شناسايي تركيبات آلي

17

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

18

1233044

دانش خانواده و جمعیت

19

1114041

روش استفاده از متون علمي شيمي

20

1111024

رياضي عمومي1

21

1111025

رياضي عمومي2

22

1114028

زبان تخصصي شيمي

23

1212255

زبان خارجه

24

1114029

سنتز مواد آلي

25

1114042

شيمي آلي فلزي

26

1114012

شيمي آلي1

27

1114014

شيمي آلي2

28

1114020

شيمي آلي3

29

1114031

شيمي تجزيه دستگاهي

30

1114023

شيمي تجزيه2

31

1114052

شيمي دارويي

32

1114008

شيمي عمومي1

33

1114010

شيمي عمومي2

34

1114016

شيمي فيزيك 1

35

1114021

شيمي فيزيك 2

36

1114046

شيمي فيزيك آلي

37

1114037

شيمي محيط زيست

38

1114025

شيمي معدني1

39

1114035

شيمي معدني2

40

1114044

شيمي هسته اي

41

1114018

شیمی تجزیه 1

42

1114039

طيف سنجي مولكولي

43

1213209

فارسی عمومی

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1113079

فيزيك پايه1

47

1113081

فيزيك پايه2

48

1114040

كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

49

1114027

مباني شيمي كوانتومي

50

1115018

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

51

1111026

معدلات ديفرانيل

52

1114294

نانو شيمي

53

1114049

نظريه گروه در شيمي

54

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: