شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شيمي گرايش صنايع غذايي

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315089

استاتيك و مقاومت مصالح

6

1317094

انتقال جرم

7

1317022

انتقال حرارت1

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511074

برنامه سازي رايانه

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1317019

ترموديناميك مهندسي شيمي1

17

1317021

ترموديناميك مهندسي شيمي2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1233044

دانش خانواده و جمعیت

22

1111407

رياضي عمومي1

23

1111408

رياضي عمومي2

24

1111411

رياضيات مهندسي

25

1212255

زبان خارجه

26

1317103

سينتيك و طرح راكتور

27

1114305

شيمي آلي مهندسي شيمي

28

1317071

شيمي تجزيه

29

1114307

شيمي عمومي مهندسي شيمي

30

1317030

شيمي فيزيك مهندسي شيمي

31

1317102

عمليات واحد مهندسي شيمي1

32

1213209

فارسی عمومی

33

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

34

1211410

فلسفه اخلاق

35

1113258

فيزيك 1

36

1113259

فيزيك 2

37

1317173

كنترل فرآيندهاي1

38

1511075

محاسبات عددي

39

1111409

معادلات ديفرانسيل

40

1317023

مكانيك سيالات 2

41

1317018

مكانيك سيالات1

42

1317041

مهندسي بيوشيمي

43

1317007

موازنه انرژي و مواد

44

1317045

ميكروبيولوژي عمومي

45

1317059

نقشه كشي صنعتي

46

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: