شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1411257

آشنایی با کامپیوتر

4

1411264

آمار حیاتی

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1411327

ارزیابی محیط زیست

8

1411283

اصول تغذیه آبزیان

9

1411262

اصول تکثیر و پرورش ماهی

10

1411270

اصول روشهای صید آبزیان

11

1411281

اصول فراوری محصولات شیلاتی

12

1411271

اقتصاد شیلاتی

13

1233025

اندیشه اسلامی 1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1411266

اکولوژی دریاها

18

1411261

اکولوژی عمومی

19

1411382

بهداشت و بیماریهای آبزیان

20

1411265

بیوشیمی عمومی

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1411268

ترویج و آموزش منابع طبیعی

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1411275

تکثیر و پرورش آبزیان

28

1411286

تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی

29

1411284

تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی

30

1411285

تکیر و پروش ماهیان سرد آبی

31

1411328

جانورشناسی

32

1411287

جیره نویسی تغذیه آبزیان

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1121004

خاک شناسی عمومی

35

1233044

دانش خانواده و جمعیت

36

1411322

رسم فنی

37

1111115

ریاضیات عمومی

38

1411380

زبان تخصصی

39

1212255

زبان خارجه

40

1411276

ژنتیک عمومی

41

1411269

شناخت و حمایت محیط زیست

42

1411329

شیمی آلی

43

1411330

شیمی عمومی

44

1213209

فارسی عمومی

45

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1411260

فیزیولوژی جانوری

48

1113111

فیزیک عمومی

49

1411274

قوانین و اصول مدیریت شیلاتی

50

1121043

گیاه شناسی عمومی

51

1411277

گیاهان آبزی

52

1411273

لیمنولوژی

53

1411272

ماهی شناسی سیستماتیک

54

1411267

ماهی شناسی عمومی

55

1411288

مبانی اصلاح نژاد آبزیان

56

1411259

میکروبیولوژی

57

1411258

هوا و اقلیم شناسی

58

1411280

هیدروبیولوژی عمومی

59

1411263

هیدروتکنیک و طراحی استخرها

60

1411278

هیدروشیمی

61

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: