شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شیمی محض

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1213117

آیین نگارش متون علمی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1114033

اصول صنایع شیمیایی

7

1233025

اندیشه اسلامی 1

8

1233026

اندیشه اسلامی2

9

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1220424

انقلاب اسلامی ایران

11

1215431

تربیت بدنی

12

1215150

تربیت بدنی 1

13

1215151

تربیت بدنی2

14

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

15

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

16

1114047

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

17

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

18

1233044

دانش خانواده و جمعیت

19

1114041

روش استفاده از متون علمی شیمی

20

1111024

ریاضی عمومی1

21

1111025

ریاضی عمومی2

22

1114028

زبان تخصصی شیمی

23

1212255

زبان خارجه

24

1114029

سنتز مواد آلی

25

1114042

شیمی آلی فلزی

26

1114012

شیمی آلی1

27

1114014

شیمی آلی2

28

1114020

شیمی آلی3

29

1114018

شیمی تجزیه 1

30

1114031

شیمی تجزیه دستگاهی

31

1114023

شیمی تجزیه2

32

1114052

شیمی دارویی

33

1114008

شیمی عمومی1

34

1114010

شیمی عمومی2

35

1114016

شیمی فیزیک 1

36

1114021

شیمی فیزیک 2

37

1114046

شیمی فیزیک آلی

38

1114037

شیمی محیط زیست

39

1114025

شیمی معدنی1

40

1114035

شیمی معدنی2

41

1114044

شیمی هسته ای

42

1114039

طیف سنجی مولکولی

43

1213209

فارسی عمومی

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1113079

فیزیک پایه1

47

1113081

فیزیک پایه2

48

1114030

گرافیک و نقشه خوانی

49

1114027

مبانی شیمی کوانتومی

50

1115018

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

51

1111026

معدلات دیفرانیل

52

1114294

نانو شیمی

53

1114049

نظریه گروه در شیمی

54

1215432

ورزش1

55

1114040

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی


به ما امتیاز دهید: