شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شیمی محض ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1114245

اصول بیوشیمی

6

1114078

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

7

1114033

اصول صنایع شیمیایی

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی 2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1114334

تاریخ و فلسفه علم شیمی

13

1215431

تربیت بدنی

14

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

15

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

16

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

17

1114062

خوردگی فلزات

18

1233044

دانش خانواده و جمعیت

19

1111501

ریاضی عمومی 1

20

1111500

ریاضی عمومی 2

21

1114028

زبان تخصصی شیمی

22

1212255

زبان خارجه

23

1114320

سنتز مواد آلی

24

1114012

شیمی آلی 1

25

1114014

شیمی آلی 2

26

1114020

شیمی آلی 3

27

1114042

شیمی آلی فلزی

28

1114354

شیمی پلیمر

29

1114018

شیمی تجزیه 1

30

1114346

شیمی تجزیه 2

31

1114347

شیمی تجزیه 3

32

1114052

شیمی دارویی

33

1114067

شیمی صنایع معدنی

34

1114008

شیمی عمومی 1

35

1114010

شیمی عمومی 2

36

1114016

شیمی فیزیک 1

37

1114021

شیمی فیزیک 2

38

1114046

شیمی فیزیک آلی

39

1114037

شیمی محیط زیست

40

1114025

شیمی معدنی 1

41

1114348

شیمی معدنی 2

42

1114326

شیمی و فناوری رنگ

43

1114325

شیمی و فناوری نفت و گاز

44

1114039

طیف سنجی مولکولی

45

1213209

فارسی عمومی

46

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

47

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

48

1114327

فناوری پلیمرها

49

1113341

فیزیک عمومی 1

50

1113342

فیزیک عمومی 2

51

1114337

مبانی رایانه و برنامه نویسی

52

1114355

متون علمی شیمی

53

1114294

نانو شیمی

54

1215432

ورزش 1

55

1114074

کاربرد الکترونیک در شیمی

56

1114321

کاربرد نظریه گروه در شیمی


به ما امتیاز دهید: