شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شیمی کاربردی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1114078

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

6

1114063

اصول محاسبات شیمی صنعتی

7

1114065

الکتروشیمی صنعتی

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1215431

تربیت بدنی

13

1215150

تربیت بدنی 1

14

1215151

تربیت بدنی2

15

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

16

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

17

1114047

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

18

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

19

1114062

خوردگی فلزات

20

1233044

دانش خانواده و جمعیت

21

1114041

روش استفاده از متون علمی شیمی

22

1114055

روش تجزیه مقادیر بسیار کم

23

1111024

ریاضی عمومی1

24

1111025

ریاضی عمومی2

25

1114028

زبان تخصصی شیمی

26

1212255

زبان خارجه

27

1114012

شیمی آلی1

28

1114014

شیمی آلی2

29

1114020

شیمی آلی3

30

1114018

شیمی تجزیه 1

31

1114031

شیمی تجزیه دستگاهی

32

1114023

شیمی تجزیه2

33

1114071

شیمی صنعتی 2

34

1114064

شیمی صنعتی1

35

1114008

شیمی عمومی1

36

1114010

شیمی عمومی2

37

1114016

شیمی فیزیک 1

38

1114021

شیمی فیزیک 2

39

1114037

شیمی محیط زیست

40

1114025

شیمی معدنی1

41

1114035

شیمی معدنی2

42

1114066

شیمی و تکنولوژی رنگ

43

1114072

شیمی و تکنولوژی نفت

44

1213209

فارسی عمومی

45

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1113079

فیزیک پایه1

48

1113081

فیزیک پایه2

49

1114030

گرافیک و نقشه خوانی

50

1114056

مبانی شیمی پلیمر

51

1114027

مبانی شیمی کوانتومی

52

1115018

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

53

1111026

معدلات دیفرانیل

54

1114294

نانوشیمی

55

1215432

ورزش1

56

1114040

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی


به ما امتیاز دهید: