شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شیمی گرایش صنایع غذایی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1317008

آشنایی با مهندسی شیمی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1315089

استاتیک و مقاومت مصالح

7

1317094

انتقال جرم

8

1317022

انتقال حرارت1

9

1317024

انتقال حرارت2

10

1233025

اندیشه اسلامی 1

11

1233026

اندیشه اسلامی2

12

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220424

انقلاب اسلامی ایران

14

1511074

برنامه سازی رایانه

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1317019

ترمودینامیک مهندسی شیمی1

19

1317021

ترمودینامیک مهندسی شیمی2

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1111407

ریاضی عمومی1

25

1111408

ریاضی عمومی2

26

1111411

ریاضیات مهندسی

27

1212255

زبان خارجه

28

1317103

سینتیک و طرح راکتور

29

1114305

شیمی آلی مهندسی شیمی

30

1317071

شیمی تجزیه

31

1114307

شیمی عمومی مهندسی شیمی

32

1317030

شیمی فیزیک مهندسی شیمی

33

1317171

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

34

1317169

صنابع غذایی1

35

1317170

صنایع غذیی2

36

1317166

طرح و اقتصاد کارخانه

37

1317102

عملیات واحد مهندسی شیمی1

38

1317105

عملیات واحد مهندسی شیمی2

39

1213209

فارسی عمومی

40

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211410

فلسفه اخلاق

42

1113258

فیزیک 1

43

1113259

فیزیک 2

44

1511075

محاسبات عددی

45

1111409

معادلات دیفرانسیل

46

1317041

مهندسی بیوشیمی

47

1317007

موازنه انرژی و مواد

48

1317023

مکانیک سیالات 2

49

1317018

مکانیک سیالات1

50

1317045

میکروبیولوژی عمومی

51

1317046

میکروبیولوژی مواد غذایی

52

1317059

نقشه کشی صنعتی

53

1215432

ورزش1

54

1317101

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

55

1317164

کنترل فرآیندهای 2

56

1317173

کنترل فرآیندهای1

57

1317174

کنترل کیفیت مواد غذایی


به ما امتیاز دهید: