شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
شیمی گرایش صنایع پالایش

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1317008

آشنایی با مهندسی شیمی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1315089

استاتیک و مقاومت مصالح

7

1317094

انتقال جرم

8

1317022

انتقال حرارت1

9

1317024

انتقال حرارت2

10

1233025

اندیشه اسلامی 1

11

1233026

اندیشه اسلامی2

12

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220424

انقلاب اسلامی ایران

14

1511074

برنامه سازی رایانه

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1317019

ترمودینامیک مهندسی شیمی1

19

1317021

ترمودینامیک مهندسی شیمی2

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1317168

تقطیر چند جزئی

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1111407

ریاضی عمومی1

26

1111408

ریاضی عمومی2

27

1111411

ریاضیات مهندسی

28

1212255

زبان خارجه

29

1317103

سینتیک و طرح راکتور

30

1114305

شیمی آلی مهندسی شیمی

31

1317071

شیمی تجزیه

32

1114307

شیمی عمومی مهندسی شیمی

33

1317030

شیمی فیزیک مهندسی شیمی

34

1317166

طرح و اقتصاد کارخانه

35

1317102

عملیات واحد مهندسی شیمی1

36

1317105

عملیات واحد مهندسی شیمی2

37

1213209

فارسی عمومی

38

1317150

فرایندهای پالایش

39

1317167

فرایندهای پتروشیمی

40

1317172

فرایندهای گاز

41

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق

43

1113258

فیزیک 1

44

1113259

فیزیک 2

45

1511075

محاسبات عددی

46

1317165

محاسبات مهندسی پالایش

47

1111409

معادلات دیفرانسیل

48

1317036

مقدمات مهندسی نفت

49

1317007

موازنه انرژی و مواد

50

1317023

مکانیک سیالات 2

51

1317018

مکانیک سیالات1

52

1317059

نقشه کشی صنعتی

53

1215432

ورزش1

54

1317101

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

55

1317164

کنترل فرآیندهای 2

56

1317173

کنترل فرآیندهای1


به ما امتیاز دهید: