شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
صنايع تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1122002

آمارواحتمالات مهندسي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1122023

ارزيابي فني و اقتصادي طرح ها

7

1122013

ارزيابي كار و زمان

8

1122005

استاتيك

9

1218106

اصول بازاريابي

10

1214063

اصول حسابداري

11

1122025

اصول شبيه سازي

12

1218102

اصول مديريت و سازماندهي

13

1221024

اقتصاد عمومي

14

1122079

اقتصاد مهندسي

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1122031

ايمني و بهداشت صنعتي

20

1122021

برنامه ريزي توليد

21

1122027

برنامه ريزي حمل و نقل

22

1122020

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

23

1122014

برنامه ريزي و كنترل تولید و موجودي هاي 1

24

1122019

برنامه ريزی و كنترل توليد موجودي هاي2

25

1115178

برنامه سازي كامپيوتر

26

1122030

تئوري تصميم گيري

27

1122026

تئوري صف و مدل هاي احتمالي

28

1122029

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي

29

1122001

تحقيق در عمليات1

30

1122022

تحقيق در عمليات2

31

1122024

تحليل سيستم ها

32

1215431

تربیت بدنی

33

1215150

تربیت بدنی 1

34

1215151

تربیت بدنی2

35

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

36

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

37

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

38

1217173

خلاقيت حل مساله و تفكر راهبردي

39

1233044

دانش خانواده و جمعیت

40

1115179

روشهاي محاسبات عددي

41

1111108

رياضي عمومي1

42

1111109

رياضي عمومي2

43

1212162

زبان تخصصي

44

1212255

زبان خارجه

45

1218105

سيستم هاي اطلاعات مديريت

46

1122028

سيستم هاي پرداخت حقوق و دستمزد

47

1122015

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

48

1213209

فارسی عمومی

49

1122008

فرآيندهاي توليد

50

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

51

1211410

فلسفه اخلاق

52

1113101

فيزيك پايه1

53

1113103

فيزيك پايه2

54

1122078

كاربرد آمار و احتمال در مهندسي

55

1115180

كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع

56

1117080

كنترل كيفيت آماري

57

1122034

مباحث منتخب در مهندسي صنايع

58

1234027

مباني كارآفريني

59

1122010

مباني مهندسي برق

60

1218109

مديريت استراتژيك

61

1122032

مديريت فناوري

62

1218103

مديريت كيفيت و بهره وري

63

1218107

مديريت مالي

64

1218108

مديريت منابع انساني

65

1122080

مديريت مهندسي

66

1218104

مديريت و كنترل پروژه

67

1111110

معادلات ديفرانسيل

68

1122009

مقاومت مصالح1

69

1122018

مهندسي ارزش

70

1122017

مهندسي عوامل انساني

71

1122033

نظريه فازي و كاربردآن

72

1122012

نقشه كشي عمومي

73

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: