شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
صنایع تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1122002

آمارواحتمالات مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1122023

ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها

7

1122013

ارزیابی کار و زمان

8

1122005

استاتیک

9

1218106

اصول بازاریابی

10

1214063

اصول حسابداری

11

1122025

اصول شبیه سازی

12

1218102

اصول مدیریت و سازماندهی

13

1221024

اقتصاد عمومی

14

1122079

اقتصاد مهندسی

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1122031

ایمنی و بهداشت صنعتی

20

1122021

برنامه ریزی تولید

21

1122027

برنامه ریزی حمل و نقل

22

1122020

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

23

1122019

برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های2

24

1122014

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1

25

1115178

برنامه سازی کامپیوتر

26

1122030

تئوری تصمیم گیری

27

1122026

تئوری صف و مدل های احتمالی

28

1122029

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

29

1122001

تحقیق در عملیات1

30

1122022

تحقیق در عملیات2

31

1122024

تحلیل سیستم ها

32

1215431

تربیت بدنی

33

1215150

تربیت بدنی 1

34

1215151

تربیت بدنی2

35

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

36

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

37

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

38

1217173

خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی

39

1233044

دانش خانواده و جمعیت

40

1115179

روشهای محاسبات عددی

41

1111108

ریاضی عمومی1

42

1111109

ریاضی عمومی2

43

1212162

زبان تخصصی

44

1212255

زبان خارجه

45

1218105

سیستم های اطلاعات مدیریت

46

1122028

سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد

47

1122015

طرح ریزی واحدهای صنعتی

48

1213209

فارسی عمومی

49

1122008

فرآیندهای تولید

50

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

51

1211410

فلسفه اخلاق

52

1113101

فیزیک پایه1

53

1113103

فیزیک پایه2

54

1122034

مباحث منتخب در مهندسی صنایع

55

1122010

مبانی مهندسی برق

56

1234027

مبانی کارآفرینی

57

1218109

مدیریت استراتژیک

58

1122032

مدیریت فناوری

59

1218107

مدیریت مالی

60

1218108

مدیریت منابع انسانی

61

1122080

مدیریت مهندسی

62

1218104

مدیریت و کنترل پروژه

63

1218103

مدیریت کیفیت و بهره وری

64

1111110

معادلات دیفرانسیل

65

1122009

مقاومت مصالح1

66

1122018

مهندسی ارزش

67

1122017

مهندسی عوامل انسانی

68

1122033

نظریه فازی و کاربردآن

69

1122012

نقشه کشی عمومی

70

1215432

ورزش1

71

1122078

کاربرد آمار و احتمال در مهندسی

72

1115180

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

73

1117080

کنترل کیفیت آماری


به ما امتیاز دهید: