شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
طراحي پارچه طراحي چاپ پارچه قبل90

ردیفکد درسنام درس

1

1712050

آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي ايران1

2

1712057

آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي ايران2

3

1712060

آشنايي با رشته هاي هنرهاي معاصر

4

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

5

1712036

آشنايي با هنر تاريخ2

6

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

7

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1712037

انسان طبيعت طراحي1

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1712049

پارچه شناسي1

16

1712061

پارچه شناسي2

17

1712056

تاريخ پارچه و نساجي1

18

1712063

تاريخ پارچه و نساجي2

19

1712067

تجزيه و تحليل آثار تجسمي

20

1712053

تحول صنايع دستي در دنيا

21

1215427

تربیت بدنی

22

1215152

تربیت بدنی 1

23

1215153

تربیت بدنی2

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1712066

حمكت هنر اسلامي

28

1712052

خوشنويسي و طراحي حروف1

29

1233043

دانش خانواده و جمعیت

30

1712039

روش تحقيق

31

1212256

زبان خارجه

32

1213210

فارسی عمومی

33

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

34

1211411

فلسفه اخلاق

35

1712027

مباني هنرهاي تجسمي 2

36

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

37

1810261

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران1

38

1226006

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران2

39

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

40

1712034

هنر در تمدن اسلامي2

41

1712068

هنر در دنياي كودكان

42

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: