شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
طراحي پارچه و لباس گرايش طراحي چاپ پارچه

ردیفکد درسنام درس

1

1810337

آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي ايران2

2

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

3

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1810314

انسان طبيعت طراحي1

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1810347

پارچه شناسي2

14

1810345

تاريخ پارچه و نساجي1

15

1810349

تاريخ پارچه و نساجي2

16

1810352

تجزيه و تحليل آثار تجسمي

17

1810313

تحول صنايع دستي در دنيا

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1810047

حمكت هنر اسلامي

25

1810317

خوشنويسي و طراحي حروف1

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1810017

روش تحقيق

28

1212256

زبان خارجه

29

1213210

فارسی عمومی

30

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

31

1211411

فلسفه اخلاق

32

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

33

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

34

1810261

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران1

35

1810264

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران2

36

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

37

1810010

هنر در تمدن اسلامي2

38

1810353

هنر در دنياي كودكان

39

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: