شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

هنر صناعی گرایش فلز


طرح اشیاء در هنرهای سنتی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1810166
طرح اشیاء در هنرهای سنتی

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: