شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
عكاسي

ردیفکد درسنام درس

1

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

2

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

3

1812014

آشنايي باهنرهاي سنتي ايران

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220434

انقلاب اسلامی ایران

12

1812013

تجزيه و تحليل و نقد آثار هنرهاي تجسمي

13

1812038

تجزيه و تحليل و نقد عكس2

14

1215427

تربیت بدنی

15

1215152

تربیت بدنی 1

16

1215153

تربیت بدنی2

17

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

20

1810047

حمكت هنر اسلامي

21

1810317

خوشنويسي و طراحي حروف1

22

1810354

خوشنويسي و طراحي حروف2

23

1233043

دانش خانواده و جمعیت

24

1212256

زبان خارجه

25

1213210

فارسی عمومی

26

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

27

1211411

فلسفه اخلاق

28

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

29

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

30

1810261

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران1

31

1810264

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران2

32

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

33

1810010

هنر در تمدن اسلامي2

34

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: