شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علم اطلاعات و دانش شناسي

ردیفکد درسنام درس

1

1712169

آشنايي با اطلاعات و ارتباطات

2

1712183

آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي

3

1712214

آشنايي با تاريخ ادبيات ايران

4

1712177

آشنايي با تاريخ ادبيات جهان

5

1712191

آشنايي با علم سنجي

6

1712174

آشنايي با فناوري اطلاعات و ارتباطات

7

1712206

آشنايي با مديريت دانش

8

1712167

آشنايي با مواد و رسانه ها

9

1712176

آشنايي با نرم افزارهاي كتابخانه

10

1712185

آشنايي با نسخه هاي خطي و آثار كمياب

11

1712172

آشنايي با ويراستاري نشر

12

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

13

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

14

1712190

آمار براي كتابداران

15

1712162

آيين نگارش علمي

16

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

17

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

18

1712215

اخلاق حرفه اي

19

1712182

اصول كار مرجع

20

1233030

اندیشه اسلامی 1

21

1233031

اندیشه اسلامی2

22

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

23

1220434

انقلاب اسلامی ایران

24

1712155

تاريخ تمدن

25

1712197

تاريخ علوم

26

1712200

تحقيق مقدماتي در كتابداري و اطلاع رساني

27

1215427

تربیت بدنی

28

1215152

تربیت بدنی 1

29

1215153

تربیت بدنی2

30

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

31

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

32

1712180

جامعه شناسي اوقات فراغت و مطالعه

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1233043

دانش خانواده و جمعیت

35

1217114

روانشناسي عمومي

36

1212256

زبان خارجه

37

1712198

زبان شناسي كاربردي

38

1712165

ساختمان و تجهيزات كتابخانه

39

1712187

سازماندهي رايانه منابع

40

1712181

سازماندهي مواد 3

41

1712161

سازماندهي مواد1

42

1712166

سازماندهي مواد2

43

1712199

طراحي و مديريت وب كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

44

1213210

فارسی عمومی

45

1712152

فراهم آوري و توسعه مجموعه

46

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

47

1211411

فلسفه اخلاق

48

1712204

كتابخانه هاي آموزشگاهي و توسعه يادگيري

49

1712193

كتابخانه هاي تخصصي و توسعه اهداف سازماني

50

1712196

كتابخانه هاي دانشگاهي و توسعه علمي

51

1712192

كتابخانه هاي عمومي و توسعه فرهنگي

52

1712178

كتابخانه و توسعه پايدار

53

1222073

مباني جامعه شناسي

54

1712151

مباني علوم رايانه

55

1712194

مباني و روش هاي آموزش سواد اطلاعاتي

56

1712163

متون اختصاصي انگليسي1

57

1712170

متون اختصاصي انگليسي2

58

1712184

متون اختصاصي انگليسي3

59

1712201

مديريت كتابخانه هاي و اطلاع رساني

60

1712189

مديريت نشريات ادواري

61

1712173

مرجع شناسي تخصصي

62

1712205

مرجع شناسي علوم اسلامي

63

1712208

مرجع شناسي عمومي

64

1712186

مقدمات آرشيو

65

1712164

مقدمه اي بر روابط عمومي

66

1712149

مقدمه اي بركتابداري و اطلاع رساني

67

1712179

مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان و نوسواد

68

1712154

مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان

69

1712202

نمايه سازي كتاب

70

1712153

واژه پردازي

71

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: