شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اقتصادي تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1221101

ازريابي طرح هاي اقتصادي

7

1214017

اصول حسابداري1

8

1214045

اصول حسابداري2

9

1214076

اصول حسابداري3

10

1221134

اقتصاد ايران

11

1221125

اقتصاد بخش عمومي

12

1221036

اقتصاد خرد

13

1221122

اقتصاد خرد ميانه 1

14

1221123

اقتصاد خرد ميانه 2

15

1221090

اقتصاد رياضي

16

1221097

اقتصاد سنجي

17

1221110

اقتصاد صنعتي

18

1221107

اقتصاد كشاورزي

19

1221032

اقتصاد كلان

20

1221121

اقتصاد كلان ميانه 1

21

1221124

اقتصاد كلان ميانه 2

22

1221100

اقتصاد مديريت

23

1221102

اقتصاد منابع

24

1233030

اندیشه اسلامی 1

25

1233031

اندیشه اسلامی2

26

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

27

1220434

انقلاب اسلامی ایران

28

1221109

پژوهش عملياتي

29

1214071

پول و ارزبانكداري

30

1221096

تاريخ عقايد اقتصادي

31

1218181

تجارت بين الملل

32

1215427

تربیت بدنی

33

1215152

تربیت بدنی 1

34

1215153

تربیت بدنی2

35

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

36

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

37

1221028

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

38

1214038

حسابداري صنعتي

39

1214077

حسابرسي

40

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

41

1233043

دانش خانواده و جمعیت

42

1221113

روش تحقيق در اقتصاد

43

1111014

رياضيات پايه و مقدمات آمار 1

44

1111015

رياضيات پايه و مقدمات آمار 2

45

1212208

زبان تخصصي اقتصاد

46

1212174

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت

47

1212256

زبان خارجه

48

1213210

فارسی عمومی

49

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

50

1211411

فلسفه اخلاق

51

1221098

ماليه بين الملل

52

1221034

ماليه عمومي اقتصاد بخش عمومي

53

1221035

مباني روش تحقيق

54

1221033

مباني و اصول سازمان مديريت

55

1218123

مديريت رفتار سازماني

56

1221103

نظام اقتصادي صدر اسلام

57

1221108

نظام هاي اقتصادي

58

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: