شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اقتصادی نظری

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1221101

ارزیابی طرح های اقتصادی

6

1214092

اصول حسابداری1

7

1221092

اصول حسابداری2

8

1218182

اصول سازمان مدیریت

9

1221104

اقتصاد ایران

10

1221095

اقتصاد بخش عمومی 2

11

1221086

اقتصاد خرد1

12

1221088

اقتصاد خرد2

13

1221090

اقتصاد ریاضی

14

1221097

اقتصاد سنجی

15

1221110

اقتصاد صنعتی

16

1221100

اقتصاد مدیریت

17

1221102

اقتصاد منابع

18

1221111

اقتصاد کار و نیروی انسانی

19

1221107

اقتصاد کشاورزی

20

1221087

اقتصاد کلان1

21

1221089

اقتصاد کلان2

22

1117117

امار 1

23

1117118

امار 2

24

1233025

اندیشه اسلامی 1

25

1233026

اندیشه اسلامی2

26

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

27

1220424

انقلاب اسلامی ایران

28

1221106

برنامه ریزی اقتصادی

29

1221109

پژوهش عملیاتی

30

1221093

پول و بانکداری

31

1221096

تاریخ عقاید اقتصادی

32

1218181

تجارت بین الملل

33

1215431

تربیت بدنی

34

1215150

تربیت بدنی 1

35

1215151

تربیت بدنی2

36

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

37

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

38

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

39

1223172

حقوق تجارت

40

1233044

دانش خانواده و جمعیت

41

1221105

روش تحقیق

42

1111174

ریاضیات 1

43

1111175

ریاضیات 2

44

1212255

زبان خارجه

45

1212206

زبان خارجی 2

46

1213209

فارسی عمومی

47

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211410

فلسفه اخلاق

49

1221098

مالیه بین الملل

50

1222139

مبانی جامعه شناسی

51

1221094

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

52

1221103

نظام اقتصادی صدر اسلام

53

1221108

نظام های اقتصادی

54

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: