شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اقتصاد نظری ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117118

آمار 2

4

1117117

آمار1

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1221101

ارزیابی طرح های اقتصادی

8

1221092

اصول حسابداری 2

9

1214092

اصول حسابداری1

10

1218182

اصول سازمان و مدیریت

11

1221104

اقتصاد ایران

12

1221095

اقتصاد بخش عمومی 2

13

1221099

اقتصاد توسعه

14

1221088

اقتصاد خرد 2

15

1221086

اقتصاد خرد1

16

1221090

اقتصاد ریاضی

17

1221097

اقتصاد سنجی

18

1221110

اقتصاد صنعتی

19

1221100

اقتصاد مدیریت

20

1221102

اقتصاد منابع

21

1221111

اقتصاد کار و نیروی انسانی

22

1221107

اقتصاد کشاورزی

23

1221089

اقتصاد کلان 2

24

1221087

اقتصاد کلان1

25

1233030

اندیشه اسلامی1

26

1233031

اندیشه اسلامی2

27

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

28

1220434

انقلاب اسلامی ایران

29

1221109

پژوهش عملیاتی

30

1221093

پول و بانکداری

31

1221096

تاریخ عقاید اقتصادی

32

1218181

تجارت بین الملل

33

1215427

تربیت بدنی

34

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

35

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1223172

حقوق تجارت

38

1223043

دانش خانواده و جمعیت

39

1221105

روش تحقیق

40

1221263

ریاضیات 1

41

1221264

ریاضیات 2

42

1212256

زبان خارجه

43

1212206

زبان خارجی 2

44

1213210

فارسی عمومی

45

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

46

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

47

1221098

مالیه بین الملل

48

1222139

مبانی جامعه شناسی

49

1221094

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

50

1221103

نظام اقتصادی صدر اسلام

51

1221108

نظام های اقتصادی


به ما امتیاز دهید: