شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربيتي مديريت برنامه ريزي آموزشي تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117005

آمار استنباطي

4

1117004

آمار توصيفي

5

1211010

آموزش بزرگسالان

6

1211044

آموزش و پرورش تطبيقي

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1217035

اختلالات يادگيري

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1211355

اصول برنامه ريزي آموزشي

11

1211040

اصول برنامه ريزي درسي

12

1211005

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده

13

1211008

اصول و مباني آموزش و پرورش

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1211052

برنامه ريزي آموزشي فني حرفه اي

19

1211023

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1211045

جامعه شناسي آموزش و پرورش

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1211048

درآمدي بر نقش ادبيات در مدارس

29

1211053

درآمدي بر نقش هنر در مدارس

30

1211367

روان سنجي

31

1217105

روانشناسي اجتماعي

32

1217052

روانشناسي پويايي گروه

33

1211365

روانشناسي تربيتي

34

1217046

روانشناسي رشد1

35

1211407

روانشناسي شخصيت

36

1217056

روانشناسي عمومي1

37

1217006

روانشناسي عمومي2

38

1217051

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

39

1217186

روانشناسي يادگيري

40

1211051

روش تحقيق درعلوم تربيتي

41

1211007

روشها و فنون تدريس

42

1211357

روشهاي ارزشيابي آموزشي

43

1217053

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

44

1212020

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي

45

1212256

زبان خارجه

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1211042

فناوري آموزشي

51

1211004

كاربرد آزمونهاي رواني

52

1211354

كاربرد كامپيوتر در مديريت

53

1211009

كليات فلسفه

54

1211358

مباني امورمالي و تنظيم بودجه

55

1217055

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

56

1217049

متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيت

57

1211037

مديريت اسلامي

58

1211046

مديريت كتابخانه

59

1211050

مديريت كلاس

60

1211043

مدیریت اموزشی

61

1211047

مسائل آموزش و پرورش ايران

62

1211022

مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

63

1211011

مقدمات تكنولوژي آموزشي

64

1211366

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

65

1211356

نظارت و راهنمايي تعليماتي

66

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: