شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربيتي مديريت برنامه ريزي آموزشي سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1211020

آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1211010

آموزش بزرگسالان

5

1211017

آموزش و پرورش ابتدايي،راهنمايي و متوسطه

6

1211016

آموزش و پرورش تطبيقي

7

1211027

آموزش و پرورش كودكان استثنايي

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1211025

اصول برنامه ريزي آموزشي

11

1211040

اصول برنامه ريزي درسي

12

1214016

اصول حسابداري

13

1211024

اصول مديريت آموزشي

14

1211013

اصول و مبانی اموزش و پرورش

15

1221015

اقتصاد آموزش و پرورش

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1211033

بهداشت عمومي

21

1211041

بهداشت مدارس

22

1211023

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی2

26

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1222068

جامعه شناسي آموزش و پرورش

29

1222067

جامعه شناسي عمومي

30

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

31

1233043

دانش خانواده و جمعیت

32

1211035

راهنمايي تحصيلي و شغلي

33

1211028

روابط انساني در سازمانهاي آموزشي

34

1217097

رواشناسي رشد كودكي1

35

1217100

روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت

36

1217096

روانشناسي تربيتي

37

1217098

روانشناسي رشد2

38

1217099

روانشناسي شخصيت

39

1217095

روانشناسي عمومي

40

1211014

روشها و فنون تدريس

41

1211012

روشهاي آماري در علوم تربيتي

42

1211036

روشهاي ارزشيابي آموزشي

43

1212256

زبان خارجه

44

1211032

سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران

45

1211015

سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211038

فلسفه آموزش و پرورش

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1115010

كاربرد مقدمات كامپيوتر در مديريت آموزشي

51

1221014

كليات اقتصاد

52

1211009

كليات فلسفه

53

1221016

مباني امور مالي و تنظيم بودجه در آموزش و پرورش

54

1212041

متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي درسي

55

1212040

متون زبان خارجه در مديريت آموزشي

56

1211037

مديريت اسلامي

57

1211021

مديريت عمومي

58

1211026

مسائل آموزش و پرورش در ايران

59

1211031

مسائل نوجوانان و جوانان

60

1211022

مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

61

1211011

مقدمات تكنولوژي آموزشي

62

1211019

مقدمات روش تحقيق در علوم تربيت

63

1211018

مقدمات مشاوره و راهنمايي

64

1211029

نظارت و راهنمايي تعليماتي

65

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: