شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1211352

آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117005

آمار استنباطي

5

1117004

آمار توصيفي

6

1211044

آموزش و پرورش تطبيقي

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1217035

اختلالات يادگيري

9

1211078

اخلاق اسلامي

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1211088

ادبيات كودكان و نوجوانان

12

1211353

اصول بهداشت و كمكهاي اوليه

13

1217054

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره تحصيلي

14

1211005

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده

15

1211087

اصول و مباني آموزش و پرورش

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1211023

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران

21

1215427

تربیت بدنی

22

1215152

تربیت بدنی 1

23

1215153

تربیت بدنی2

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1211045

جامعه شناسي آموزش و پرورش

27

1211351

حركات ورزشي و سرودهاي خاص

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1233043

دانش خانواده و جمعیت

30

1211367

روان سنجي

31

1211350

روانشناسي آموزش خواندن

32

1217105

روانشناسي اجتماعي

33

1217104

روانشناسي بازي

34

1217052

روانشناسي پويايي گروه

35

1211365

روانشناسي تربيتي

36

1217046

روانشناسي رشد1

37

1211407

روانشناسي شخصيت

38

1217056

روانشناسي عمومي1

39

1217006

روانشناسي عمومي2

40

1217051

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

41

1217186

روانشناسي يادگيري

42

1211051

روش تحقيق درعلوم تربيتي

43

1211079

روش تدريس مهارت خواندن در دبستان

44

1211007

روشها و فنون تدريس

45

1217053

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

46

1211068

زبان آموزي

47

1212043

زبان تخصصي آموزش پيش دبستاني و دبستاني

48

1212256

زبان خارجه

49

1213210

فارسی عمومی

50

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

51

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

52

1211411

فلسفه اخلاق

53

1211042

فناوری اموزشی

54

1211062

قصه گويي و نمايش خلاق

55

1211004

كاربرد آزمونهاي رواني

56

1211009

كليات فلسفه

57

1217055

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

58

1217049

متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتی

59

1211046

مديريت كتابخانه

60

1211076

مديريت مراكز پيش دبستاني و دبستاني

61

1211043

مدیریت اموزشی

62

1211080

مفاهيم و روش تدريس رياضيات در پيش دبستاني و دبستان

63

1211082

مفاهيم و روش تدريس علوم تجربي در پيش دبستاني و دبستان

64

1211084

مفاهيم و روش تدريس هنر در پيش دبستاني و دبستان

65

1211022

مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

66

1211011

مقدمات تكنولوژي آموزشي

67

1211366

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

68

1211083

مقدمات و روش تدريس علوم قرآني درپيش دبستاني و دبستاني

69

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: