شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1211066

آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

2

1211020

آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1211010

آموزش بزرگسالان

6

1211064

آموزش هنر نقاشي و كاردستي

7

1211017

آموزش و پرورش ابتدايي،راهنمايي و متوسطه

8

1211061

آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

9

1211057

آموزش و پرورش تطبيقي

10

1211027

آموزش و پرورش كودكان استثنايي

11

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

12

1211078

اخلاق اسلامي

13

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

14

1211088

ادبيات كودكان

15

1211065

اشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات

16

1211070

اصول بهداشت و كمكهاي اوليه

17

1211013

اصول و مبانی اموزش و پرورش

18

1221017

اقتصاد آموزش و پرورش

19

1233030

اندیشه اسلامی 1

20

1233031

اندیشه اسلامی2

21

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

22

1220434

انقلاب اسلامی ایران

23

1211033

بهداشت عمومي

24

1211041

بهداشت مدارس

25

1211071

بهداشت و تغذيه مادر و كودك

26

1211023

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران

27

1211074

تربيت بدني ورزش و بازهاي دبستاني

28

1215427

تربیت بدنی

29

1215152

تربیت بدنی 1

30

1215153

تربیت بدنی2

31

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

32

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

33

1211075

تهيه و كاربرد مواد و وسايل آموزشي

34

1222068

جامعه شناسي آموزش و پرورش

35

1222067

جامعه شناسي عمومي

36

1211067

حركات ورزشي و سرودهاي خاص

37

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

38

1233043

دانش خانواده و جمعیت

39

1217097

رواشناسي رشد كودكي1

40

1217103

روانشناسي آموزش خواندن

41

1217105

روانشناسي اجتماعي

42

1217104

روانشناسي بازي

43

1217096

روانشناسي تربيتي

44

1217098

روانشناسي رشد2

45

1217099

روانشناسي شخصيت

46

1217095

روانشناسي عمومي

47

1211063

روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي

48

1211014

روشها و فنون تدريس

49

1211012

روشهاي آماري در علوم تربيتي

50

1211036

روشهاي ارزشيابي آموزشي

51

1211068

زبان آموزي

52

1212256

زبان خارجه

53

1211015

سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي

54

1213210

فارسی عمومی

55

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

56

1211038

فلسفه آموزش و پرورش

57

1211411

فلسفه اخلاق

58

1211062

قصه گويي و نمايش خلاق

59

1221014

كليات اقتصاد

60

1211009

كليات فلسفه

61

1212042

متون تخصصي پيش دبستاني ودبستاني

62

1211021

مديريت عمومي

63

1211076

مديريت مراكز پيش دبستاني ودبستاني

64

1211073

مشاوره كودك

65

1211022

مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

66

1211011

مقدمات تكنولوژي آموزشي

67

1211019

مقدمات روش تحقيق در علوم تربيت

68

1211060

مقدمات مدیریت اموزشی

69

1211018

مقدمات مشاوره و راهنمايي

70

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: