شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117005

آمار استنباطی

4

1117004

آمار توصیفی

5

1211010

آموزش بزرگسالان

6

1211044

آموزش و پرورش تطبیقی

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1217035

اختلالات یادگیری

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1211355

اصول برنامه ریزی آموزشی

11

1211040

اصول برنامه ریزی درسی

12

1211005

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

13

1211008

اصول و مبانی آموزش و پرورش

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1211052

برنامه ریزی آموزشی فنی حرفه ای

19

1211023

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1211045

جامعه شناسی آموزش و پرورش

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1211048

درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس

29

1211053

درآمدی بر نقش هنر در مدارس

30

1211367

روان سنجی

31

1217105

روانشناسی اجتماعی

32

1217052

روانشناسی پویایی گروه

33

1211365

روانشناسی تربیتی

34

1217046

روانشناسی رشد1

35

1211407

روانشناسی شخصیت

36

1217056

روانشناسی عمومی1

37

1217006

روانشناسی عمومی2

38

1217051

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

39

1217186

روانشناسی یادگیری

40

1211051

روش تحقیق درعلوم تربیتی

41

1211007

روشها و فنون تدریس

42

1211357

روشهای ارزشیابی آموزشی

43

1217053

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

44

1212020

زبان تخصصی برنامه ریزی درسی

45

1212256

زبان خارجه

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1211042

فناوری آموزشی

51

1211358

مبانی امورمالی و تنظیم بودجه

52

1217055

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

53

1217049

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیت

54

1211037

مدیریت اسلامی

55

1211043

مدیریت اموزشی

56

1211046

مدیریت کتابخانه

57

1211050

مدیریت کلاس

58

1211047

مسائل آموزش و پرورش ایران

59

1211022

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

60

1211011

مقدمات تکنولوژی آموزشی

61

1211366

مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

62

1211356

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

63

1215428

ورزش1

64

1211004

کاربرد آزمونهای روانی

65

1211354

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

66

1211009

کلیات فلسفه


به ما امتیاز دهید: